Logo: Gminazabór

News box

Opłata za groby

Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu korzystania z Cmentarzy Wójt Gminy Zabór informuje o obowiązkowym dokonywaniu opłat za kolejny 20-letni okres przedłużający ważność  uprawnień do miejsca pochówku.
 
Nieopłacone miejsca pochówku zgodnie z regulaminem będą LIKIWIODWANE.
 
W celu weryfikacji opłat proszę o kontakt z Urzędem Gminy Zabór pod numerem tel.(68) 321 83 08  lub osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Lipowej 15 w Zaborze w pokoju nr 25.
 

E-składka - nowe zasady opłacania składek

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
 
 
 
 
Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.
 
 
Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).
 
Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.
 
Szybciej i taniej
W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:
  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także  okresu i typu wpłaty.
 
Natychmiastowe rozliczenie   
Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).
 
Proporcjonalny podział
Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo
które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.
 
 
Ważne!
Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.
 
Długi a ubezpieczenie chorobowe
Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać  ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).
Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.
Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny  będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.
Szkolenia:
Od października br. zielonogórski Oddział ZUS przeprowadza dla płatników składek oraz biur rachunkowych szkolenia, na których przedstawia zmiany w zakresie sposobu opłacania składek. Harmonogram szkoleń na www.zus.pl .
 
Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka
 
 
 
 
 

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Informujemy, że od przyszłego tygodnia  rozpocznie się mycie pojemników na odpady zmieszane, w związku z tym nie należy ich chować zaraz po opróżnieniu. Ze względu na dużą ilość prosimy o cierpliwość . Możliwe, że niektóre pojemniki będą myte w kolejnym terminie.
 

Komisja Rewizyjna

Weekendowy Szlak Naukowy

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka w Zaborze we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zaborze bierze udział w Weekendowym Szlaku Naukowym, koordynowanym przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Akcja ma na celu promocję działalności instytucji zajmujących się szeroko pojmowaną nauką. Lubuszanie mogą wybrać spośród ponad 150 atrakcji oferowanych przez blisko 40 podmiotów. Do udziału w Weekendowym Szlaku Naukowym zapraszamy całe rodziny.  Wykaz wszystkich wydarzeń znajduje się na stronie: http://szlaknaukowy.lubuskie.pl.
 

Zebranie Wiejskie w Dąbrowie

Konsultacje Projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

  • 13-10-2017
  • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
  • drukuj
Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 października 2017r. przyjmowane są uwagi i opinie organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 dotyczące realizacji ustawy w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
 

Bijemy Rekord Resuscytacji krążeniowo-oddechowej razem z WOŚP

 
 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od momentu wystąpienia masowej awarii prądu na terenie naszej gminy, wyznaczeni pracownicy urzędu zaangażowani byli w bieżące usuwanie technicznych usterek,  tak aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć dostęp do wody. Przerwa w dostawie prądu, była niezależna od działalności urzędu. Chcielibyśmy zapewnić, że na bieżąco monitorowaliśmy sytuację. Niestety, skutki orkanu Ksawerego, w postaci przejściowego braku zasięgu sieci komórkowej oraz internetu, spowodowały, że kontakt za pośrednictwem większości środków przekazu, był utrudniony.
Prosimy o kontakt tych Państwa, którzy w wyniku orkanu zanotowali starty materialne  (uszkodzenia budynków mieszkalnych, starty w rolnictwie, szkody w infrastrukturze komunalnej) - telefonicznie pod numerem 68 321 83 00, bądź e-mailowo ugzabor~@~gminazabor~.~pl

Szkolna Akademia Rozwoju

1 2 3 4 5 6 ... 18