Logo: Gminazabór

News box

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

 • 06-04-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
Oddział w Zielonej Górze
 
Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”
 
Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
 
Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm ze składek za marzec, kwiecień i maj. Innymi słowy państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.
 
Zwolnienie dotyczy składek za samego przedsiębiorcę i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenie.
 
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych za ten okres. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli korzystały z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na 1 lutego 2020 roku.
 
Wsparcie w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów unijnych. Dlatego z tej ulgi będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca na ten dzień miał zadłużenie, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności na raty i tą umowę realizuje, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.
 
Zgodnie z przepisami świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
W przypadku umów cywilnoprawnych, których suma przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, (czyli mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 
Dla pozostałych osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem otrzymania świadczenia jest to aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.
 
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i także jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
Warunkiem otrzymania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym, rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. jeżeli przychód z niej z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
 
W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności składek na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek -  zarówno za przedsiębiorcę, jak  i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.
 
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki pomocy można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl . Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków, co ułatwi ich rozpatrywanie.
 
Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

Komunikat dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach.

 • 01-04-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Komunikat dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach.
 

Nowe połączenie Milsko-Zielona Góra, Zielona Góra-Milsko

 • 31-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
UWAGA MIESZKAŃCY, PRACUJĄCY W TYM TRUDNYM CZASIE !!!
W związku ze znacznym ograniczeniem połączeń autobusowych, umożliwiających dojazd do pracy a szczególnie powrót. Postanowiłem uruchomić połączenia, które realizować będzie Zielonogórska Komunikacja Powiatowa Sp. z o.o. powołana przez Związek Powiatowo-Gminny, którego jesteśmy członkiem.
Tak jak wspomniałem, problemy z połączeniami są w godzinach popołudniowych, zatem proszę zwrócić uwagę na kurs i godziny, które uruchamiamy od jutra czyli od 1 kwietnia 2020 r.
Milsko - Zielona Góra:
Milsko - 16:00
Zabór - 16:05
Łaz - 16:08
Przytok n.ż. - 16:10
Przytok,II - 16:12
Przytok, Pałac nr. przyst.7/02 - 16:13
Stary Kisielin, Św. Floriana - 16:18
Zielona Góra Lotnik - 16:24
Zielona Góra, Szpital Wojewódzki - 16:26
Zielona Góra, Dworzec PKP - 16:29
 
Zielona Góra - Milsko
Zielona Góra, Dworzec PKP - 17:20
Zielona Góra, Szpital Wojewódzki - 17:23
Zielona Góra, Lotnik - 17:25
Stary Kisielin, Św. Floriana - 17:30
Przytok, Pałac nr. przyst.7/02 - 17:35
Przytok II - 17:36
Przytok n.ż. - 17:38
Łaz - 17:40
Zabór - 17:44
Milsko - 17:49
Zapraszam do korzystania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przed zarażeniem koronawirusem !!!
Obraz może zawierać: na zewnątrz
 

NOWE OBOSTRZENIA NAŁOŻONE PRZEZ RZĄD W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM PANDEMII !!!

 • 31-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
NOWE OBOSTRZENIA NAŁOŻONE PRZEZ RZĄD W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM PANDEMII !!!
- Zachowanie odpowiedniej odległości, minimum 2 metry od drugiej osoby.
- Osoby niepełnoletnie, tylko w towarzystwie osoby dorosłej mogą wyjść na zewnątrz.
- Kategoryczny zakaz wstępu do parków, bulwarów, plaż i innych terenów, które gromadzą ludność.
- Zakaz korzystania z rowerów miejskich.
- Zamknięcie zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, studiów tatuaży itp.
- Ograniczenie ilości osób w sklepach do minimum.
- Poczta, maksymalnie 2 osoby w kolejce do jednego okienka.
- Bazary, maksymalnie 3 osoby przy jednym straganie.
- Obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do każdego sklepu.
- Osoby w wieku 65+, dokonywanie zakupów jak najrzadziej, sugerowana godzina od 10:00 do 12:00.
- W każdej firmie i zakładach pracy zachowanie pełnej dezynfekcji i środków ochrony dla pracowników z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
- Zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych.
- Rozszerzona formuła kwarantanny np: jeśli członek rodziny wraca z zagranicy i nakłada się 14 dniową kwarantanne i przebywał on będzie w domu, to kwarantannie podlegają wówczas wszyscy domownicy...
- Ograniczona liczba miejsc w transporcie publicznym jak i prywatnym.
- Odwołanie wszystkich zaplanowanych zabiegów rehabilitacyjnych, które nie są pilne.
- Obowiązkowa dezynfekcja na stacjach paliwowych, urządzeń obsługowych po każdym kliencie.
POZOSTAŃMY W DOMACH !!!
Wójt Gminy Zabór

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • 31-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, od kwietnia obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o zapoznanie się z poniższa informacją.
 

Planowane wyłączenie prądu w miejscowości Droszków-odwołane.

 • 31-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że planowane wyłączenie prądu w dniu 02 kwietnia 2020 roku w godzinach 8:30 - 13:30 miejscowości Droszków ul. Czereśniowa działki 253/11, 253/12, 253/16, 253/17zostało odwołane.

Zasady zachowania się w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz w czasie kwarantanny.

 • 31-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny
Stan na dzień 30.03.2020
Kwarantanna  – 14 dni
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny.
Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu.
a) W przypadku przekroczenia granicy – kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.
W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim.
b) W przypadku kwarantanny nakładanej przez sanepid – o jej nałożeniu informuje, również telefonicznie, pracownik sanepidu. Podczas informacji o nałożeniu kwarantanny pracownik sanepidu informuje o dacie jej zakończenia.
Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepidu.
 
 

Załączniki

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

 • 31-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Ministerstwo Finansów zgodziło się na przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacje pozarządowe: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Termin ulega przesunięciu z 31 marca na 31 lipca.
Powyższe stanowi fragment informacji ze strony Ministerstwa Finansów (cała informacja https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej

Planowane wyłączenie prądu-Droszków

 • 30-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 02 kwietnia 2020 roku w godzinach 8:30 - 13:30
miejscowości Droszków ul. Czereśniowa działki 253/11, 253/12, 253/16, 253/17.
 

Odwołanie sesji.

 • 30-03-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, Sołtysi, Radni informujemy, że sesja zaplanowana na 9 kwietnia 2020 roku została odwołana.
 
1 2 3 4 5 6 ... 110