Logo: Gminazabór

News box

Konsultacje otwarte projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

 • 17-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Konsultacje otwarte projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Masz szansę wpłynąć na rozwój województwa! Chcesz wiedzieć co zmieni się w regionie w najbliższej przyszłości, jaki ma być kierunek jego rozwoju, na jaką pomoc samorządu mogą liczyć mieszkańcy, co planują władze regionu? Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 22 stycznia w Zielonej Górze i 24 stycznia w Gorzowie Wlkp. Czekamy na Twój głos, na Twoje pomysły i uwagi!

Konsultacje są otwarte dla każdego mieszkańca, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, uczniów i studentów.

Odbędą się dwa spotkania:
- Zielona Góra: 22 stycznia (środa), godz. 11.00 – sala Dębowa, Wojewódzka i  Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9.
- Gorzów Wielkopolski: 24 stycznia (piątek), godz. 13.00 – sala 110, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 9.
Do pobrania:
Informacja o konsultacjach i projekt do pobrania: tutaj.
 

Załączniki

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych.

 • 17-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze odbędzie sie posiedzenie Komisji ds. Społecznych.
 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży"

 • 17-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załączniku znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pn. "Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży"
 
 
 

XIV sesja Rady Gminy Zabór.

 • 16-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór,  23 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze przy ul. Lipowej 15 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Zabór.   
 
 
 

"Startuj z FIO - Nowy Początek" - edycja 2019 r. - podsumowanie.

 • 15-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W imieniu Stowarzyszenia LGD MOaB w Zaborze  zamieszczamy link przedstawiający najciekawsze inicjatywy, projekty realizowane, dofinansowane w ramach projektu "Startuj z FIO - Nowy Początek - edycja 2019 r. 
 
Informacje o projekcie
 
STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK!
 
Nasze Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego z Gorzowa Wlkp. zrealizowało projekt
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1 Małe inicjatywy.
 
 Projekt realizowany był przez dwa lata, czyli w 2018 r. i 2019 r. Otrzymaliśmy na ten cel 571 600,00 zł.
 
Cel główny projektu:
 
Zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne, poprzez dofinansowanie minimum 60 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 
Cele szczegółowe projektu:
 
 1. Zwiększenie aktywności i kompetencji młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych na terenie województwa lubuskiego poprzez realizację min. 60 inicjatywy oddolnych w terminie: od 1maja 2018 r. do 31grudnia 2019 r.
 2. Zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw lokalnych na terenie województwa lubuskiego o minimum 60 nowych inicjatyw w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej dwóch operatorów realizujących zadanie w zakresie zarządzania środkami publicznymi oraz pośredniczenie w ich dysponowaniu na rzecz grantobiorców poprzez udzielenie przynajmniej 60 mikrodotacji dla ngo i wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych w okresie d 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r
 4. Zwiększenie wiedzy na temat możliwości realizacji oddolnych inicjatyw w formie projektów wśród min. 500 przedstawicieli/lek grup nieformalnych oraz młodych organizacji potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem mikrodotacji w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubuskiego.
 

Ogłoszenia o naborach grantowych.

 • 15-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Państwo, w linku poniżej znajduja się informacje o naborach grantowych.
 

ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 15-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej i Urząd Gminy w Zaborze organizują w 2020 roku ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY.
 
 

TEATRALNY WEEKEND W GMINIE ZABÓR.

 • 14-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, już w najbliższą sobotę 18 stycznia 2020 roku oraz niedzielę 19 stycznia 2020 roku dbędzie się TEATRALNY WEEKEND W GMINIE ZABÓR.
 

Wybory uzupełniające Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Droszków.

 • 14-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W związku z rezygnacją Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, 10 lutego 2020 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie odbędą się wybory uzupełniające.  
 

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w Milsku.

 • 14-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W związku z rezygnacją członka Rady Sołeckiej, 24 stycznia 2020 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Milsku odbędą się wybory uzupełniające.  
 
1 2 3 4 5 6 ... 103