Logo: Gminazabór

News box

Zebranie wiejskie w Zaborze.

 • 20-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Sołtys Sołectwa Zabór informuje, że 28 lutego 2020 roku o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Zaborze odbędzie się zebranie wiejskie.
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Komunalnych.

 • 13-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Wójt Gminy Zabór ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Komunalnych. Więcej informacji pod zamieszczonym linkiem.
 

Zebranie wiejskie w Tarnawie.

 • 19-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Sołtys wsi Tarnawa informuje, że 27 lutego 2020 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Tarnawie odbędzie się zebranie wiejskie.
 

Zebranie wiejskie w Dąbrowie.

 • 19-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Sołtys wsi Dąbrowa informuje, że 25 lutego 2020 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbędzie się zebranie wiejskie.
 

CHARYTATYWNY KIERMASZ WYPIEKÓW.

 • 18-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, Stowarzyszenie Miłośników Czarnej organizuje 23 lutego 2020 roku CHARYTATYWNY KIERMASZ WYPIEKÓW DLA EWY SIDORUK.
 

Światłowód w Gminie Zabór.

 • 14-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W dniu wczorajszym 13 lutego o godzinie 17:00, w świetlicy wiejskiej w Droszkowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy sieci internetu światłowodowego na terenie gminy Zabór. Na zaproszenie wójta, przybyli przedstawiciele firmy Orange, projektanci sieci, wykonawcy a także mieszkańcy. Przedstawiciele firmy ORANGE poinformowali mieszkańców, że po wykonaniu pierwszego etapu ( czyli realizacji podłączeń budynków znajdujących się w tabeli UKE) przystąpią do wykonania projektu podłączeń następnych gospodarstw, które winny złożyć deklarację zgodną z RODO (niestety wcześniejsze deklaracje zebrane przez UG Zabór są już nieważne). Wójt Gminy Zabór zadeklarował szeroką współpracę przy realizacji tej inwestycji. Poinformował mieszkańców o akcji na terenie gminy, która polegać będzie na dostarczeniu deklaracji mieszkańcom, możliwości pobrania deklaracji z internetu oraz informacjach sms-owych o ponownym składaniu deklaracji. Zapowiedział także, że postara się, aby proces zbierania deklaracji trwał nie dłużej niż miesiąc. Po tym czasie deklaracje zostaną dostarczone do Projektantów firmy Orange.
Ponadto w siedzibie urzędu gminy, do wglądu mieszkańców znajdują się mapy miejscowości, które wskazują budynki do podłączenia w pierwszym etapie. Po otrzymaniu wersji elektronicznej mapy te zostaną zamieszczone na stronie gminy.
Ustalono także, że tego typu spotkania będą organizowane częściej, najbliższe po przekazaniu deklaracji i wykonaniu projektu technicznego w celu zapoznania zainteresowanych o ich przebiegu.

Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem poszukuje pracowników.

 • 14-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Między Odrą a Bobrem dwóch pracowników do biura. Szczegóły pod zamieszczonym linkiem
 
 
 

SOW - System Obsługi Wsparcia

 • 13-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W imieniu Lubuskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z nowoczesnej platformy, która jest jednocześnie kreatorem wniosków o wsparcie finansowe ze środków PFRON.
SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia szybki i sprawny proces aplikowania o środki z PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinansowania.
System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m.in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku z powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł na pokrycie kosztów leczenia.
Profil zaufany
Przynana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Progil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.
Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Lubuskim PFRON przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 (7 piętro) w Zielonej Górze oraz pod nr tel. 68 422 78 00 lub 68 422 78 07, a także na witrynie internetowej PFRON.
Źródło informacji: Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiana godzin punktów bibliotecznych.

 • 13-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, poniżej zamieszczamy nowe godziny otwarcia punktów bibliotecznych.
 
Godziny otwarcia - punkty biblioteczne
Punkt Biblioteczny w Milsku
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 - 20:00
Trzeci czwartek miesiąca: godz. 11.00 - 14.00
Punkt Biblioteczny w Dąbrowie
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 12:00 - 14:15
Punkt Biblioteczny w Czarnej
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 14.30 - 16.45

Potwierdzenie rozliczenia Sztabu 28. Finału WOŚP

 • 11-02-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
SIEMA! Dziś otrzymaliśmy potwierdzenie rozliczenia Sztabu 28. Finału WOŚP. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc oraz wsparcie. Nie byłoby tego sukcesu bez Was! Do zobaczenia za rok!
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 105