Logo: Gminazabór

News box

Dzień Kobiet na sportowo

 
Wójt Gminy Zabór zaprasza wszystkie chętne Panie z naszej gminy do udziału w turnieju siatkówki o Puchar Wójta organizowany po raz pierwszy z okazji Dnia Kobiet - 9 marca o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zaborze. Szczegóły na plakacie:
 

Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
 
Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.
 
Szczegóły konkursu : www.krus.gov.pl
 

Porozmawiajmy o wychowaniu!

Gminna Biblioteka w Zaborze zaprasza 22 lutego br. o godz. 18.00. na spotkanie autorskie z Jerzym Krzysicą. Spotkanie dla rodziców połączone z promocją książek o wychowaniu dzieci. 
Szczegóły na plakacie :

Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

Informujemy, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
 
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.
 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs~@~fdpa~.~org~.~pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
 

Informacja dla rolników

W dniu 2 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zabór od godz. 9:00 do 14:00 Pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze będą pomagali rolnikom nadawać loginy i hasła umożliwiające złożenie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.

Konkurs plastyczny dla uczestników projektu "ABC... COOLTURA"

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zaprasza wszystkich uczestników projektu "ABC... COOLTURA" do udziały w konkursie plastycznym. Prace plastyczne przedstawiające coolturalne wrażenia z wyjazdów mogą być wykonane dowolną techniką.
 

Coolturowa wyprawa do Zielonej Góry

20 stycznia 2018r. odbyła się kolejna wycieczka Stowarzyszenia Miłośników Czarnej w ramach projektu "ABC... Cooltura". Tym razem pojechali do Zielonej Góry i Gminy Otyń.
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” z siedzibą w Zaborze, ul. Lipowa 1, ogłasza z dniem 15.02.2018 roku nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych.
Szczegóły oferty: TU!

Planowane wyłączenia prądu

Zebranie Wiejskie w Łazie

Wójt Gminy Zabór zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 28 lutego 2018r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Łazie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 29