Logo: Gminazabór

News box

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIAN DO STRATEGII ROZWOJU GMINY ZABÓR NA LATA 2015-2023 ROZSZERZONYM UZASADNIENIEM.

  • 06-11-2019
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu  konsultacji  społecznych
 
Na podstawie §4 ust.1 pkt 2) uchwały Nr XXXI.206.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabór (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 477)
 
Wójt Gminy Zabór
informuje, że w dniach od 31 października do 15 listopada 2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zabór w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2015-2023.
Przedmiotem konsultacji  jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Zabór w sprawie  proponowanych zmian w Strategii Gminy Zabór na lata 2015-2023 (rozszerzenia zadań zakładanych do realizacji w ramach celów strategicznych oraz celów operacyjnych), których wprowadzenie  jest niezbędne w celu  ubiegania się o środki zewnętrzne (PROW).
 
Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie:
    drogą elektroniczną na adres urzędu: ugzabor~@~gminazabor~.~pl,
    pisemne opinie składane w sekretariacie Urzędu Gminy Zabór w czasie godzin pracy urzędu,
    pisemne opinie przesłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście na adres:
Urząd Gminy Zabór ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór.
 
Treść projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII.84.2015 Rady Gminy Zabór w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2015-2023 wraz z naniesioną propozycją zmian w Strategii Rozwoju Gminy Zabór  zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Zabór www.gminazabor.pl w Aktualnościach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/ w zakładce Konsultacje.
 
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji Sekretarz Gminy.
 
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                      /-/Robert Sidoruk           

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki