Logo: Gminazabór

News box

Uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego w Zaborze.

 • 13-01-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W piątek 11 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego w Zaborze. W otwarciu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, wykonawca projektu, kierownik Klubiku, radni, sołtysi, rodzice oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zabór. Pod opiekę trafiło 15 dzieci w wieku do lat 3 z Gminy Zabór. Klub Dziecięcy utworzono w ramach dwóch programów pomocowych: 
 • Resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2019,
Dotacja ze środków Funduszu Pracy - 340 400 zł (80%)
Wkład własny – 85 100 zł ( 20%)
Łączna wartość – 425 500zł (100%)
 
 • Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Nr umowy RPLB.06.04.00-08-0017/19 z dnia 30.09.2019 r. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Zabór!”
Kwota dofinansowania: 428 469,06 zł (85%) – przez okres 2 lat
Wkład własny  – 75 612,19 zł (15%)
Łączna wartość projektu – 504 081,25zł
 
Łączna wartość udzielonego wsparcia finansowego – 768 869,06 zł
Wkład własny Gminy – 160 712,19 zł
 
w/w środki finansowe przeznaczono na:
 • przebudowę obiektu przedszkola,
 • zakup i montaż wyposażenia
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • wykonanie  placu zabaw,
 •  modyfikację przestrzeni wspierającej  rozwój psychoruchowy i poznawczy,
 • bieżące funkcjonowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników klubu dziecięcego,
 • eksploatację  pomieszczeń i opłaty bieżące,
 • wyżywienie dzieci.