Logo: Gminazabór

News box

SOW - System Obsługi Wsparcia

  • 13-02-2020
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
W imieniu Lubuskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z nowoczesnej platformy, która jest jednocześnie kreatorem wniosków o wsparcie finansowe ze środków PFRON.
SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia szybki i sprawny proces aplikowania o środki z PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinansowania.
System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m.in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku z powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł na pokrycie kosztów leczenia.
Profil zaufany
Przynana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Progil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.
Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Lubuskim PFRON przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 (7 piętro) w Zielonej Górze oraz pod nr tel. 68 422 78 00 lub 68 422 78 07, a także na witrynie internetowej PFRON.
Źródło informacji: Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją