Logo: Gminazabór

News box

Światłowód w Gminie Zabór.

  • 14-02-2020
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
W dniu wczorajszym 13 lutego o godzinie 17:00, w świetlicy wiejskiej w Droszkowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy sieci internetu światłowodowego na terenie gminy Zabór. Na zaproszenie wójta, przybyli przedstawiciele firmy Orange, projektanci sieci, wykonawcy a także mieszkańcy. Przedstawiciele firmy ORANGE poinformowali mieszkańców, że po wykonaniu pierwszego etapu ( czyli realizacji podłączeń budynków znajdujących się w tabeli UKE) przystąpią do wykonania projektu podłączeń następnych gospodarstw, które winny złożyć deklarację zgodną z RODO (niestety wcześniejsze deklaracje zebrane przez UG Zabór są już nieważne). Wójt Gminy Zabór zadeklarował szeroką współpracę przy realizacji tej inwestycji. Poinformował mieszkańców o akcji na terenie gminy, która polegać będzie na dostarczeniu deklaracji mieszkańcom, możliwości pobrania deklaracji z internetu oraz informacjach sms-owych o ponownym składaniu deklaracji. Zapowiedział także, że postara się, aby proces zbierania deklaracji trwał nie dłużej niż miesiąc. Po tym czasie deklaracje zostaną dostarczone do Projektantów firmy Orange.
Ponadto w siedzibie urzędu gminy, do wglądu mieszkańców znajdują się mapy miejscowości, które wskazują budynki do podłączenia w pierwszym etapie. Po otrzymaniu wersji elektronicznej mapy te zostaną zamieszczone na stronie gminy.
Ustalono także, że tego typu spotkania będą organizowane częściej, najbliższe po przekazaniu deklaracji i wykonaniu projektu technicznego w celu zapoznania zainteresowanych o ich przebiegu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją