Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

  • 12-10-2020
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
Wójt Gminy Zabór serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zabór oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Programu Współpracy Gminy Zabór na 2021 rok oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących  działalności statutowej organizacji i podmiotów.
 
 
Wszelkie propozycje lub uwagi prosimy zgłaszać do dnia 27.10.2020 r. na adres: Urząd Gminy Zabór, ul. Lipowa 15 66-003  Zabór lub drogą elektroniczną na adres  e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją