Logo: Gminazabór

News box

V sesja Rady Gminy Zabór

Planowane wyłączenie prądu - Przytok

 • 07-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Uprzejmie informujemy o planowanym wyłączeniu prądu w dniu  2019-02-11 w godzinach 09:00 - 14:00 w miejscowości Przytok ul. Leśna 5 do 20, działka 16/17, 16/19, 16/21.

Zgłoszenia na zajęcia warsztatowe z robotyki.

 • 06-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Stowarzyszenie "ZA BOREM" rozpoczyna nowy projekt pn. "Międzypokoleniowe spotkania z robotami". Projekt będzie realizowany dzięki grantowi jaki Stowarzyszenie uzyskało uczestnicząc w pierwszej edycji Programu Grantowego "Moje miejsce na Ziemi", organizowanego przez Fundację „ORLEN - DAR SERCA”. W ramach zadania przeprowadzonych zostanie 48 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci (wiek minimum 10 lat) i młodzieży z gminy Zabór w Akademii Programowania i Robotyki. Uczestnicy zajęć będą między innymi budować i programować roboty korzystając z zestawów Lego Mindstorms EV3 Edu. Zajęcia (6-godzinne) będą się odbywały w Zaborze (w godzinach 10.00-16.00), w następujących terminach:

- grupa zaawansowana 16.02, 03.03, 16.03, 31.03,
- grupa początkująca 17.02, 02.03, 17.03, 30.03.


Zgłoszenia (nazwisko, imię, wiek) proszę wysyłać na adres  zaborem~.~ngo~@~gmail~.~com
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają członkowie Akademii Programowania i Robotyki.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.
Zapraszamy!
Obraz może zawierać: tabela i w budynku
 
 
 

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

 • 06-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV
 

Mieszkańcy Sołectwa Dąbrowa mają nowego Sołtysa

 • 05-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!
4 lutego 2019 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrowa W zebraniu uczestniczyło 10 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem została wybrana Pani Teresa Kowaliczek.
 
 
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Stanisław Skoczylas
 2. Bożena Pytka
 3. Wioletta Pytka
 4. Alina Kogut
 5. Gabriela Myśliwiec-Wyciszkiewicz
 
Pani Sołtys oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Ogłoszenie

 • 04-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Wójt Gminy Zabór ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:
 
 
 • WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
 • EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
 • WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY,
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM,
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
 • KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO,
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
 • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
 • DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ.
Szczegóły poniżej
 
 
 

Mieszkańcy Sołectwa Droszków mają nowego Sołtysa

 • 01-02-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!
31 stycznia 2019 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Droszków. W zebraniu uczestniczyło 75 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem została wybrana Pani Agnieszka Bardelas.
 

Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Zalewska Katarzyna
 2. Kuśnierz Magdalena
 3. Śliwiński Jarosław
 4. Jakowlew Mateusz
 5. Krzyk Artur
 6. Krieger Aneta
 7. Skorodecki Maciej
Pani Sołtys oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Mieszkańcy sołectwa Tarnawa mają nowego Sołtysa.

 • 31-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!
30 stycznia 2019 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnawa. W zebraniu uczestniczyło 17 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem został wybrany Pan Stanisław Zarzycki.
 
 
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Elżbieta Cholewińska
 2. Anna Kwiatkowska
 3. Dorota Augustyniak
 4. Łukasz Zarzycki
 5. Jadwiga Konaszyk
Panu Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Mieszkańcy Sołectwa Czarna mają nowego Sołtysa

 • 30-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!
29 stycznia 2019r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarna. W zebraniu uczestniczyło 47 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem została wybrana Pani Katarzyna Wojciechowska.
 
 
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Eliza Jarmoch
 2. Anna Tryba
 3. Agnieszka Malinowska
 4. Paweł Jarmoch
 5. Janina Bernas
Pani Sołtys oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wybory uzupełniające w Milsku

 • 29-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W związku z rezygnacją członka Rady Sołeckiej, 6 lutego 2019 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Milsku odbędą się wybory uzupełniające.
1 2 3 4 5 6 ... 66