Logo: Gminazabór

News box

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze informuje o możliwości otrzymania pomocy Żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 
Od 1 stycznia 2017r. obowiązyjace kryterium dochodowe do przyznania pomocy wynosi:
-dla osoby samotnie gospodarującej : 1268,00 zł
-dla rodziny : 1028,00 zł na osobę w rodzinie
 
Warunkiem otrzymania pomocy jest wypełnienie wniosku oraz oświadczenia (dostępnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaborze) oraz dołączenia dokumentów w zależności od sytuacji.
 
-zaświadczenie własne i /lub członków rodziny o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
-zaświadczenie własne i/lub członków rodziny o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy
 
Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze    tel. 68 321 83 06
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją