Logo: Gminazabór

News box

Projekt „Śpiew to nasza pasja”

Grupa nieformalna z Droszkowa oraz Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa informują o   przystąpieniu do realizacji projektu pt. „Śpiew to nasza pasja” zleconego  w ramach Konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”. Działania  objęte projektem skierowane są do młodzieży z Gminy Zabór i prowadzone będą do 15 października 2017 r. przez specjalistę śpiewu i aktywnego muzyka. Poprzez udział w projekcie uczestnicy poznają: technikę wokalną, budowanie muzykalności, interpretacji i barwy głosu itp. oraz wyćwiczenie śpiewu indywidualnego i zespołowego.
 
Serdecznie  zapraszamy chętną  młodzież w dniu 14 sierpnia (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 16:00 do siedziby SMD w Droszkowie, ul. Słoneczna 6 na spotkanie informacyjno-organizacyjne, na którym nastąpi omówienie poszczególnych działań projektu,ich przebiegu oraz oczekiwanych rezultatów.  Zapewniamy słodki poczęstunek.
 
Projekt  współfinansowany ze środków  Województwa Lubuskiego!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją