Logo: Gminazabór

News box

Mieszkańcy Sołectwa Łaz mają nowego Sołtysa

 • 29-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!
28 stycznia 2019r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łaz. W zebraniu uczestniczyło 61 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem został wybrany Pan Wojciech Jóźwiak.
 
 
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Jacek Niżyński
 2. Marcin Kowalczyk
 3. Ilona Gałek
 4. Zbigniew Mróz
 5. Teresa Kozdrowska
Panu Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Ankieta

 • 28-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Na prośbę LOW NFZ zamieszczamy ankietę dotyczącą upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy.
 

Zebranie Dąbrowa

 • 28-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
4 lutego 2019r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Mieszkańcy Sołectwa Milsko mają nowego Sołtysa

 • 28-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!
25 stycznia 2019r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Milsko. W zebraniu uczestniczyło 64 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem został wybrany Pan Damian Matoni.
 
 
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Weronika Kapusta
 2. Wiesława Siusta
 3. Małgorzata Tomczak
 4. Anna Fitych
 5. Zenon Obrał
Panu Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Pomoc dla poszkodowanej rodziny ze Staropola

 • 25-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 

Ogłoszenie

 • 24-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Urząd Gminy Zabór zatrudni osobę z samochodem do pracy administracyjnej w urzędzie oraz rozwożenia korespondencji po terenie Gminy Zabór. Informacje pod numerem telefonu 68 321 83 00.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2019"

 • 24-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).
O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.
Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.
Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.
Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.
Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, niebo, tekst i na zewnątrz

Zabór i Neutrebbin - podsumowanie roku 2018 i plany na 2019 rok

 • 24-01-2019
 • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
 • drukuj
W dniu 22 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie robocze w naszej partnerskiej gminie Neutrebbin. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele naszej gminy, była to kolejna wizyta polsko-niemiecka, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. W trakcie posiedzenia został podsumowany 2018 rok, który był punktem kulminacyjnym w partnerstwie naszej gminy, został wtedy podpisany dokument o wzajemnej współpracy, zgodnie z którym współpraca ma być pogłębiana poprzez poznanie historii obu partnerskich gmin, perspektywy ich rozwoju oraz ich obecnego życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego. Omówione zostały plany na 2019 rok, główne punkty współpracy obejmą wymianę uczniów szkolnych, spotkania seniorów, stowarzyszeń oraz drużyn piłkarskich. Ustalony został wstępny kalendarz wspólnych imprez, przedstawiono również propozycje wspólnych projektów Gminy Zabór i Neutrebbin.
Podjęte zostały także decyzje, które ułatwią i rozszerzą współpracę naszych gmin a nawet regionów. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco w naszych mediach …

 
Neutrebbin, 22.01.2019r.
Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku

Mieszkańcy Sołectwa Przytok mają nowego Sołtysa

 • 24-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
23 stycznia 2019r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Przytok. W zebraniu uczestniczyło 85 uprawnionych do głosowania Mieszkańców.
Sołtysem została wybrana Pani Halina Ryś.
 

Członkami Rady Sołeckiej zostali:
 1. Anna Korsak
 2. Jowita Patyk - Sadło
 3. Monika Wasiewicz
 4. Edyta Śmieszniak
 5. Tomasz Brożek
 6. Jolanta Furmankiewicz
 7. Joanna Łebek
Pani Sołtys oraz członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zebranie Droszków

 • 23-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załączniku znajdują się szczegóły zebrania w Droszkowie.
1 2 3 4 5 6 ... 66