Logo: Gminazabór

News box

OSTATNIE POŻEGNANIE

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
"Są chwile i ludzie których się nie zapomina".
 
 

Festiwal Pierogów w Droszkowie

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Sołectwo Droszkowa , Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła" oraz zagraniczni wolontariusze z programu AIESEC zapraszają na I Międzynarodowy Festiwal Pierogów. 
 
 
 

Zebranie Wiejskie w Milsku

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
20 lutego 2017 roku o godz.19.00 w świetlicy wiejskiej w Milsku odbędzie się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej. Na zebraniu zostanie również przedstawione  wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2016. 
 
 
 
                  

Konkursy na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Wójt Gminy Zabór ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. w następujących zakresach:
 
 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. wspierania  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 3. edukacji, oświaty i wychowania
 
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817)
 
Termin składania ofert upływa 3 marca 2017r.
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Prowadzenie rozgrywek piłkarskich  dla młodzieży i osób dorosłych”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3132/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn_3A_22Prowadzenie_rozgrywek_pilkarskich__dla_mlodziezy_i_osob_doroslych_22/
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Prowadzenie zajęć piłkarskich drużyny Juniorów”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3133/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn_3A_22Prowadzenie_zajec__pilkarskich__druzyny_Juniorow_22/
 
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w Przytoku”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3134/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn__3AOrganizacja_zawodow_wedkarskich_z_okazji_Dnia_Dziecka_w_Przytoku/
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w Zaborze”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3135/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn__3AOrganizacja_zawodow_wedkarskich_z_okazji_Dnia_Dziecka_w_Zaborze/
 
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja PÓŁMARATONU w Przytoku”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3136/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn_3A_22Organizacja_POLMARATONU_w_Przytoku_22/
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja czasu wolnego seniorom z Gminy Zabór”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3138/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn_3A_22Organizacja_czasu_wolnego_seniorom_z_Gminy_Zabor_22/
 
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja czasu wolnego seniorom w miejscowości Droszków”.  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3139/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn_3A_22Organizacja_czasu_wolnego_seniorom_w_miejscowosci_Droszkow_22/
 
 1. KONKURS na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja warsztatów rozwijających zainteresowania dzieci w Przytoku”.    http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/659/3137/Konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego_pn_3A__22Organizacja_warsztatow_rozwijajacych_zainteresowania_dzieci_w_Przytoku_22/
 

Walne zebranie Koła PZW w Zaborze

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Zarząd Koła PZW w Zaborze zaprasza swoich członków w dniu 12 lutego 2017 roku (niedziela) do Świetlicy wiejskiej w Zaborze na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła kadencji 2013 - 2016. Zgodnie z regulaminem statutowym zebranie odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 14.00, a w drugim o godz. 14.15

Promocja polskiego rolnictwa

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach.
Zwycięzca każdej z nich otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 roku.  
 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail: e-mail  tel. 695116110; 22 864 03 90.
 

Bal karnawałowy dla dzieci

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Sołectwo Zabór zaprasza dzieci z Gminy Zabór na bal karnawałowy, który odbędzie się 11 lutego 2017 r. (sobota) w sali wiejskiej w Zaborze o godz. 16.00. Jak zapewniają organizatorzy będzie dużo zabawy, tańca i uśmiechu. Mile widziane przebranie.
 
 

Biblioteka nieczynna do odwołania

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Uwaga! Wójt Gminy Zabór informuje, że z powodu nagłej choroby Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze będzie nieczynna do odwołania.

Zajęcia w Droszkowie

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
Harmonogram zajęć w miesiącu lutym. 
 

Przerwa w świetlicach środowiskowych

 • 23-02-2017
 • Autor: Dorota Drela
 • drukuj
W  dniach 01.02.-13.02.2017 r. świetlice środowiskowe w Zaborze i Przytoku będą nieczynne. Zapraszamy po feriach zimowych.