Logo: Gminazabór

News box

Zebranie wiejskie w Tarnawie

W dniu 16.03.2018r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Tarnawie odbędzie się zebranie wiejskie.
 
Porządek zebrania:
1.Powitanie przybyłych mieszkańców oraz wybór protokolanta.
2.Sprawozdanie za rok 2017r. z wykonania funduszu sołeckiego .
3.Przedstawienie planów na rok 2018
4.Sprawy bieżące.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją