Logo: Gminazabór

News box

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej - Zielona Góra - 29.05.2018 r.

XXXII sesja Rady Gminy Zabór

W dniu 18.05.2018 o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Zabór. Podjęto uchwały w następujących sprawach :
 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zabór
 • zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli specjalistów
 • określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
 • czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę zabór
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w obrębie Przytok
 • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabór w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu.
 W  związku z obchodami Dnia Strażaka wójt wręczył  pięciu  najbardziej zasłużonym strażakom naszej Gminy  listy gratulacyjne  oraz upominki.
Na sesji  poruszano także sprawy dotyczące :
 • zalegającej  wody na łąkach w Czarnej
 • spotkania informacyjnego  Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego
 • budowy chodnika w Droszkowie
 • remontu  drogi Przytoczki – Rajewo
 • utrudnień  w komunikacji na drodze prowadzącej do przepompowni w Tarnawie
 • złego stanu drogi powiatowej w Czarnej na wysokości tartaku.
 

X Europejski Tydzień Sportu 26 maja- 1 czerwca 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

 • 18-05-2018
 • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
 • drukuj
Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej – Gorzów Wlkp., 22.05.2018 r.
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 22 maja 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wlkp.
 
O spotkaniu
 
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych planujących założenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.
 
Spotkanie odbędzie się 22 maja 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. ul. gen. Władysława Sikorskiego 107, sala nr 216.
 
Więcej informacji
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym na końcu informacji. Na zgłoszenia czekamy do 21 maja 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-380; -386; -377; -378.
 
Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod następującym linkiem: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=265632
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!
 

Internetowa Baza Osób Pochowanych już dostępna

 • 18-05-2018
 • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
 • drukuj
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Zaborze wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób opiekujących się grobami bliskich na cmentarzach komunalnych uruchomił Internetową Bazę Osób Pochowanych, dostępną pod adresem: http://www.mogily.pl/zabor. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z serwisem oraz z jego funkcjami. W szczególności polecamy  sprawdzenie ważności opłat za miejsce pochówku, która jest dostępna w zakładce „Informacje o grobie”. Informujemy również, że wiele miejsc pochówku nie zostało jeszcze opłaconych, które zgodnie z regulaminem cmentarzy zostaną zakwalifikowane do likwidacji.

Podajemy aktualny wykaz podmiotów, które zajmują się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zabór.

„Zabór i Neutrebbin – partnerstwo poprzez sport”

Planowane wyłączenia prądu - Mielno

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Organizacja zawodów wędkarskich w Przytoku"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych"

1 ... 3 4 5 6 7 ... 43