Logo: Gminazabór

News box

Teatr Zza Boru zaprasza na spektakl Cztery Bliźniaczki.

 • 11-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Teatr Zza Boru zaprasza wszystkich na premierę sztuki Cztery Bliźniaczki. Uwaga! Spektakl dla widzów dorosłych.

MAMY NIEMIECKIEGO PARTNERA

 • 10-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
W dniu 1 września 2018 roku miało miejsce wydarzenie o historycznym znaczeniu dla Gminy Zabór i jej Mieszkańców, albowiem w tym dniu nastąpiło podpisanie partnerskiej umowy pomiędzy Gminą Zabór a Gminą Neutrebbin i było to pierwsze oficjalne nawiązanie kontaktów naszej gminy z partnerem zagranicznym. Zgodnie z jej treścią współpraca ma być pogłębiana przede wszystkim poprzez poznanie historii obu partnerskich gmin, perspektywy ich rozwoju oraz ich obecnego życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego.
Realizację tego projektu poprzedził podpisany we wrześniu 2017 roku list intencyjny o nawiązaniu współpracy z Gminą Neutrebbin. Był to pierwszy krok do zbudowania relacji polsko-niemieckich. Został wtedy określony zakres współpracy i omówione wspólne projekty. Główne punkty współpracy miały dotyczyć między innymi wymiany uczniów szkolnych, spotkań seniorów czy wspólnych meczy piłki nożnej.
Pierwszy etap projektu miał miejsce w maju tego roku, gdzie podczas festynu rodzinnego organizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową w Zaborze podejmowaliśmy gości z Gminy Partnerskiej na czele z Wójtem Gminy Neutrebbin – Wernerem Mielenz.  Celem spotkania była integracja uczniów z Polski i Niemiec, aby młodzi ludzie lepiej się poznali. Uczestnicy projektu mieli doskonałą okazję integracji poprzez różne zabawy sportowe.
Natomiast 1 września 2018 roku na boisku sportowym w Zaborze odbyła się druga część projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Neutrebbin.
Jak wskazuje nazwa projektu impreza odbywała się pod znakiem sportu, a konkretnie piłki  nożnej. O 10:30 nastąpiło przywitanie gości i otwarcie turnieju. Na boisku rozegrane zostały mecze. Pierwsze drużyny, czyli Liwno Zabór i SV Hertha 23 Neutrebbin zakończyły mecz wynikiem 5:1 dla Liwna Zabór. Następnie na boisku pojawiły się drużyny juniorów Liwna Zabór oraz KSC Neutrebbin. Warto dodać, że w drużynie przeciwnej grały dwie zawodniczki. Wynikiem  6:0 wygrała drużyna z Polski. Obydwu drużynom wójt Gminy Zabór Robert Sidoruk oraz Wójt Gminy Neutrebbin Werner Mielenz wręczyli  dyplomy oraz medale. Półfinałowy mecz rozegrała drużyn Oldboje Liwno oraz SV Hertha 23 Neutrebbin.  Mecz zakończył się wynikiem 7:1. Ostatni finałowy mecz zagrali Oldboje Liwna oraz Liwno Zabór.
Tu szacunek i wielkie brawa należą się zespołowi Oldboje Liwno, którzy wygrali mecz i tym samym cały turniej. Emocji nie było końca. Zawodnicy grali fair play. Po zakończonych meczach nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów oraz nagród.
Wójtowie wymienili się umowami oraz pogratulowali sobie dotychczasowej współpracy licząc na kolejne, owocne lata w nadziei, że umowa partnerska to nie tylko formalność, ale prawdziwa współpraca poparta wieloma ciekawymi wydarzeniami, które zbliżą bardziej mieszkańców obydwu partnerskich gmin i mimo barier językowych pozwolą realizować się praktycznie w każdej dziedzinie.
Projekt finansowany jest w ramach Programu: Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.
 
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, trawa, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo, trawa, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, niebo, trawa, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: 10 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i na zewnątrz
Obraz może zawierać: trawa, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją
 
 
 

Ogłoszenie o konkursie.

 • 06-09-2018
 • Autor: Danuta Głuszak
 • drukuj
Wójt Gminy Zabór ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem " Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze" w terminie do 15 Października 2018r. (liczy się data wpływu) w Urzędzie Gminy Zabór ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór. Więcej informacji pod linkiem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 • 06-09-2018
 • Autor: Mirosława Maroszek
 • drukuj
W dniu 14 września 2018r. o godz 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Porządek posiedzenia poniżej.

WIRTUALNY SPACER PO GMINIE ZABÓR

 • 05-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Od dziś możecie Państwo wirtualnie spacerować po Naszej Gminie. Serdecznie zapraszamy i życzymy miłego spaceru.
http://multimedialnespacery.pl/zabor/spacer.html

Pomoc suszowa.

 • 05-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.
Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Pomoc będzie udzielana:
 1. a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 2. b) w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70%  danej uprawy oraz stawka pomocy zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.
Źródło: MRiRW

Wycieczka do MAJALAND.

 • 05-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej organizuje wycieczkę do MAJALAND. Szczegóły na zamieszczonym plakacie.

Zebranie Tarnawa.

 • 05-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
28 września o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Tarnawie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Tarnawa w celu podziału Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnawa. Porządek zebrania poniżej.

Zebranie Przytok.

 • 05-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
26 września o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Przytoku odbędzie się Zebranie Wiejskie Mieszkańców w celu podziału Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przytok. Porządek zebrania poniżej.

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprasza na wycieczkę.

 • 04-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa serdecznie zaprasza w dniu 22 września 2018 r. (sobota) chętne osoby niezależnie od wieku na wycieczkę autokarem do „Doliny Pałaców  i Ogrodów”  w Kotlinie Jeleniogórskiej. Szczegóły poniżej.
 
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 54