Logo: Gminazabór

News box

Zawieszona działalność świetlicy w Zaborze i Przytoku.

 • 16-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Informujemy, że od dziś do połowy lutego 2019r. zawiesza się działalność świetlicy w Zaborze i Przytoku ze względu na czasowy brak wychowawcy.

27 Finał WOŚP

 • 16-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W niedzielę 13 stycznia 2019r.  zagraliśmy po raz trzeci z Fundacją WOŚP. Od godz. 18.00 na sali wiejskiej w Zaborze rozpoczęły się licytacje zebranych fantów. Czas umilał nam zespół Instantblues z Nowej Soli. Oprócz liicytacji można było również zjeść pyszne ciasto, grochówkę oraz wypić kawę i herbatę. W tym roku kwestowało 10 wolontariuszy. Swoją pomoc okazali również strażacy, którzy zadbali o dojazd wolontariuszy na miejsce kwesty oraz dbali o ich bezpieczeństwo. W sumie zebraliśmy ponad 9 tys. więc pobilismy zeszłoroczną zbiórkę. Podziękowania nalężą sie wszystkim, którzy w tym dniu nam pomogli osiągnąć ten sukces. W linku znajdują się zdjęcia z 27 Finału WOŚP

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W ZABORZE

 • 11-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
ZMIANA TERMINU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W ZABORZE
 

WOŚP W GMINIE ZABÓR

 • 11-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Już w niedzielę od godzin porannych w Zaborze, Przytoku, Droszkowie i Milsku spotkacie naszych wolontariuszy w towarzystwie OSP Zabór w rejonie kościołów oraz centrum tych miejscowości. Natomiast w Łazie, Tarnawie, Dąbrowie i Czarnej spotkać będzie ich można w godzinach popołudniowych. Jednocześnie zapraszamy wszystkich na 27 Finał WOŚP do Sali wiejskiej w Zaborze od godziny 18.00. Oprócz licytacji i dobrej muzyki czeka na Państwa pyszne ciasto, kawa i herbata.
 

27 FINAŁ WOŚP W NASZEJ GMINIE

 • 10-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj

Terminy zebrań wiejskich w celu wyboru nowych Sołtysów i członków Rady Sołeckiej.

 • 10-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załacznikach znajdują się terminy zebrań wiejskich w celu wyboru nowego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Załączniki

Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży

 • 08-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej wraz z Gromacka.art organizuje warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży. Szcegóły na zamieszczonym plakacie

Projekt "Samozatrudnienie Twoją szansą - 2 edycja"

 • 07-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
 
Fundacja ,,Przedsiębiorczość” oraz firma Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w  projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą” – 2 edycja”, nr RPLB.06.03.01-08-0027/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa numer 6.- Regionalny Rynek Pracy, Działania nr 6.3. – Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie nr 6.3.1.- Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 
Cel:
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubuskim przez przygotowanie 30 Uczestników projektu (min. 24 kobiety) bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe wybrane powiaty (patrz poniżej) do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym utworzenie 25 firm i zatrudnienie przez Uczestników Projektu 5 osób dzięki usługom szkoleniowym, bezzwrotnym dotacjom i wsparciu pomostowemu od 01.08.2018 r. do 30.11.2019 r.
Projekt realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2019-11-30 r. na terenie powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego, żagańskiego.
 
Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:
– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną.
– II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.
CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

1. Wsparcie merytoryczne:
 • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości,
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 1. Wsparcie finansowe w formie:
 • bezzwrotnej dotacji w kwocie 24 000 zł,
 • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1 200 zł/mc, przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 • materiały szkoleniowe,
 • catering oraz
 • zwrot kosztów dojazdu.
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU rozpoczyna się od 17.12.2018 do 21.01.2019r.
 
 
W załącznikach formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu
 
 
 
GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
 
 
 
 
 

WOŚP PO RAZ TRZECI W GMINIE ZABÓR.

 • 13-12-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
13 stycznia 2018r. już po raz trzeci zagramy w ramach 27.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki pieniężne przekazane będą na „ Zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Jeżeli są jakieś instytucje, firmy lub osoby chcące przekazać  przedmioty do licytacji będzie nam bardzo miło. Wszystkich chętnych do współpracy ze sztabem zapraszamy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 68 321 83 00 adresem e-mail e-mail lub osobiście w Urzędzie Gminy w Zaborze w sekretariacie.
 
 

Projekcja filmu "Kresy"

 • 04-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Biblioteka zaprasza na projekcję wyjątkowego filmu. 16 stycznia o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się projekcja filmu „Kresy”. Film ten jest pięknym dopełnieniem cyklu kresowych artykułów, które od lat ukazują się na łamach „Gazety Lubuskiej. Film jest przeniesieniem na ekran cyklu artykułów opartych na wspomnieniach Lubuszan pochodzących z Kresów. Zarówno film, jak i drukowane wspomnienia są pełne nie tylko unikalnych faktów z życia codziennego Polaków dotkniętych przesiedleniem, ale i emocji.  „KRESY” to film, który upamiętnia tragedię ludzi oddzielonych od korzeni, upokorzonych i zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ten film jest hołdem dla nich i ich bliskich, którzy stracili życie w tym strasznym czasie i na zawsze pozostali na Kresach Wschodnich. Autorami scenariusza są Dariusz Chajewski i Witold Głowacki, reżyserem Rafał Bryll. Film przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.
 

1 ... 3 4 5 6 7 ... 66