Logo: Gminazabór

News box

Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: "Czyste Powietrze".

  • 12-09-2018
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zelonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: " Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowowybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo do własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją