Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO.

 • 10-08-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załączniku znajdują się Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w 2020 roku w zakresie: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
 
 
 
 
 

Środki z COVID -19 dla Gminy Zabór

 • 10-08-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Z  Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych COVID-19 Gmina Zabór otrzymała 1 102 094,00 zł.  Kwoty dotacji przyznawane poszczególnym gminom wynikały  z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Biorąc pod uwagę  majątek naszej gminy oraz liczbę mieszkańców, Gmina Zabór plasuje się na wysokiej pozycji wśród gmin powiatu Zielonogórskiego.
W dniu 29 lipca 2020r Wójt Gminy Zabór przesłał wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. W chwili obecnej planujemy na co dotacja zostanie przeznaczona.
 

Planowane wyłączenie prądu - Przytok.

 • 10-08-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Planowane wyłączenie prądu
w dniach: 2020-08-11,
w godzinach: 11 sierpnia 09:00 - 11 sierpnia 15:00 miejscowości Przytok ul. Makowa działki 313/3, 313/4, 314/8, Myśliwska 2, działki 313/6, 480/56, 480/57, Widokowa 26, działki 480/41, 480/46, 480/47, 480/48, 480/49, 480/50, 480/54, 480/55, 544/24

Kolejne środki na inwestycje w Gminie Zabór.

 • 10-08-2020
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W  piątek 7 sierpnia 2020 r. Gmina Zabór zawarła umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego  o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji pn: ” Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w m. Zabór , Przytok i Droszków w Gminie Zabór."
Przyznana kwota  pomocy finansowej w wysokości 1 370 429,00 zł zostanie przeznaczona na:
 • budowę przepompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku i modernizacji stacji  uzdatniania wody w Droszkowie;
 • budowę sieci wodociągowej w Droszkowie na ul. Dębowej i Os. Słonecznym;
 • budowę sieci wodociągowej w Zaborze na ul. Chłapowskiego i Jagodowej;
 •  budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zaborze na  ul. Polnej.
oraz pozwoli na realizację zadań określonych  w  Celu VI Strategii Rozwoju Gminy Zabór.