Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Spis telefonów

Wykaz telefonów kontaktowych

 
Wójt Gminy 
ROBERT SIDORUK
tel. 68 321 83 02
kontakt e-mail
 
Sekretarz Gminy 
DANUTA GŁUSZAK
tel. 68 321 83 03
kontakt e-mail
 
 
Skarbnik Gminy 
AGNIESZKA ZIOMEK
tel. 68 321 83 10
kontakt e-mail
 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami 
PIOTR KULIKOWSKI
tel. 68 321 83 08
kontakt e-mail
 
 
Sekretariat
MAŁGORZATA BOJKO-MALINOWSKA
tel 68 321 83 00
fax 68 321 83 01
 
 
 
Ewidencja ludności, dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
ELŻBIETA PARAFIŃSKA
tel. 68 321 83 04
 

Rolnictwo i Gospodarka Wodno-Ściekowa 
BARBARA MYŚLICKA
tel. 68 321 83 07
kontakt e-mail
 
 
Infrastruktura techniczna i komunalna
GRZEGORZ CEHOLNIK
tel. 68 321 83 08
 
 
Gospodarka gruntami i gospodarka mieszkaniowa
MAŁGORZATA OSTROWSKA
tel. 68 321 83 08
 

Gospodarka Odpadami
URSZULA MRÓZ
tel. 68 321 83 12
 
Sprawy Komunalne 
AGATA STEC
tel. 68 321 83 12
kontakt e-mail
 
 
Podatki i opłaty lokalne 
ANNA MIERZWIAK
tel. 68 321 83 11
kontakt e-mail
 
 
Księgowość podatkowa
BEATA SKORODECKA
tel. 68 321 83 11
 
 
Kasa 
MAGDALENA BRZOZOWSKA - SENYK
TERESA DYBCIO
tel. 68 321 83 09
kontakt e-mail
 
 
Biuro Rady Gminy i kadry
MIROSŁAWA MAROSZEK
tel. 68 321 83 04
kontakt e-mail
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Zabór 
DARIUSZ TARNAS
kontakt e-mail
 
 
Promocja, "PLOTOŁAMACZ", strona internetowa
IWONA ADAMIAK
tel. 68 321 83 00
kontakt e-mail
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 
JOLANTA SALEWICZ-WOŹNIAK
tel. 68 321 83 05
kontakt e-mail
 
Główny księgowy
ANNA ĆWIEK-GROCH
tel. 68 321 83 05
 
Pracownicy socjalni
DOROTA FRONIA
ELŻBIETA BEDNARCZYK
tel. 68 321 83 06
kontakt e-mail

Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny,
świadczenia wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus"
AGNIESZKA WOLNICKA
tel. 68 321 83 05
kontakt e-mail