News box

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór

  • 03-01-2018
 
Gmina Zabór w okresie od 18.05.2015 r. do 30.06.2018 r.  realizuje projekt pn.:” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działanie 3.2 Efektywność energetyczna -  ZIT Zielona Góra.
Projektem objęte zostały następujące budynki należące do Gminy:
  • Budynek Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór (UG Zabór).
  • Budynek Zespołu Szkół, ul. Witosa 30, 66-003 Zabór (ZS Zabór).
  • Budynek Przedszkola, ul. Akacjowa 1, 66-003 Zabór (Przedszkole Zabór).
  • Budynek Centrum Kultury Wiejskiej w Droszkowie, ul Dębowa 6, Droszków, 66-003 Zabór
    (CK Droszków).
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Zabór poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach: Urzędu Gminy w Zaborze, Zespołu Szkół w Zaborze, Przedszkola w Zaborze, Centrum Kultury Wiejskiej w Droszkowie. Realizacja inwestycji polega na modernizacji i dociepleniu budynków objętych projektem, a także modernizacji źródeł ciepła w tych budynkach.
W efekcie w wyniku realizacji przedmiotowych działań zoptymalizowana zostanie gospodarka energetyczna w budynkach objętych projektem, a cele w tym zakresie zmaksymalizowane, co wpłynie na popraw efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabór i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (MOF ZG).
 
Całkowita wartość projektu: 3 631 955,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 875 578,37 zł
Dofinansowanie: 85%
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją