News box

Konkurs wiedzy o Konstytucji RP dla młodzieży pn."#konstytucja"

  • 11-01-2018
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w konkursie # konstytucja w ramach kampanii Młodzi On-Life.
 
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania:
- organów władzy w demokracji parlamentarnej,
- współczesnych systemów politycznych,
- prawa konstytucyjnego.
Konkurs przyczynia się do rozwoju świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej młodych Lubuszan.
Adresatami  konkursu   są    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół branżowych pierwszego stopnia z terenu województwa lubuskiego w wieku od 16 roku życia, realizujący naukę w systemie dziennym. Uczniowie tworzą 3-osobową drużynę, która zespołowo wykonuje pracę konkursową. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3-minutowego filmu i przesłanie/dostarczenie na adres organizatora konkursu – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Tematy filmów konkursowych znajdą Państwo w regulaminie konkursu:
 
Do 26 stycznia 2018 r. organizator Konkursu czeka na zgłoszenia 3 - osobowych drużyn ze szkół do wzięcia udziału w konkursie.
Zgłoszenia chętnych drużyn przyjmowane na adres mailowy e-mail.
W zgłoszeniu należy zamieścić dane uczniów: imiona i nazwiska, klasa, a także dane opiekuna grupy: imię, nazwisko, e-mail, telefon.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją