News box

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • 11-05-2018
Wójt Gminy Zabór ogłasza otwrty konkurs  ofert na realziację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r. Szczegółowe informacje  znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.
 
Jednocześnie Wójt Gminy Zabór zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert. Zgłoszenia do komisji przyjmowane są również do     6 czerwca 2018r. W  pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją