News box

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego " Mieszkańcy Czarnej ze sportem za pan brat."

  • 04-10-2018
  • Autor: Iwona Adamiak
W załączniku przedstawiamy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. " Mieszkańcy Czarnej ze sportem za pan brat."

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją