Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Poszukiwany pracownik na stanowisku wychowawcy w Świetlicy środowiskowej

Urząd Gminy w Zaborze zatrudni pracownika na stanowisko wychowawcy w świetlicach środowiskowych w miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy.
Osoba zainteresowana zatrudnieniem na stanowisku wychowawcy powinna posiadać następujące kwalifikacje:
1)    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą;
2)   wykształcenie na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
3) wykształcenie na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.
Oprócz ww. kwalifikacji osoba zainteresowana  zatrudnieniem powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i młodzieżą, powinna również charakteryzować się min.  kreatywnością, empatią, cierpliwością oraz dobrym stanem zdrowia.
Osoba starająca się o zatrudnienie w Świetlicy nie może być karana za popełnienie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
PRACA W GODZINACH  POPOŁUDNIOWYCH.
Kontakt Jolanta Salewicz-Woźniak, przewodnicząca GKRPA tel. 68 321 83 15.

Zajęcia artystyczno-profilaktyczne w Dąbrowie

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zaprasza na na zajęcia artystyczno-profilaktyczne. Szczegóły na plakacie.
 

Zebranie wiejskie w Przytoku.

Sołtys Sołectwa Przytok informuje, ze 19.03.2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Przytoku przy  ul.Drzewnej 3 odbędzie się zebranie wiejskie.
 

Zaproszenie na nadzwyczajną LVIII sesję Rady Gminy Zabór

Szanowni Mieszkańcy, 04 marca 2024 r. o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze przy ul. Lipowej 15 odbędzie się nadzwyczajna LVIII sesja Rady Gminy Zabór.
 

Bezpłatne badanie mammograficzne

02 kwietnia 2024 r. odbędą się bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 45-74 lat, które w ciągu 24 m-cy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ. Więcej szczegółów na plakacie.
 

Ważna informacja.

KOMUNIKAT
 
Od 12 lutego 2024 r. w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z programem szkolenia Sił Zbrojnych RP, na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Przybycie i przejazdy kolumn będą wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.
Kolumny wojskowe będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.
 
Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
 
Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. 
Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI OFERTAMI KIEROWANYMI DO WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Szanowni Mieszkańcy, prosimy o zapoznanie się ważną informacją.
 

Zaproszenie do udziału w LUBUSKIEJ SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze z przyjemnością zaprasza Doradców Zawodowych do aktywnego udziału w Lubuskiej Sieci Doradców Zawodowych*. Celem Sieci jest wzmocnienie doradztwa zawodowego w naszym województwie poprzez integrowanie kompetentnej grupy specjalistów. Razem możemy jeszcze efektywniej wpierać naszych klientów, inspirować ich do ciągłej nauki oraz przyczynić się do dynamicznego rozwoju regionu.
Oferta Sieci skierowana jest do doradców zawodowych, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju doradztwa zawodowego oraz budowanie silnej pozycji tego zawodu. 
W ramach Sieci planujemy m.in.:
  • networking
  • upowszechnianie i tworzenie narzędzi pracy doradcy zawodowego,
  • spotkania dobrych praktyk,
  • konferencje,
  • wsparcie eksperckie,
  • specjalistyczne szkolenia,
  • budowanie stałej współpracy z pracodawcami.
Spotkajmy się w działaniu!
W załączeniu znajdziesz:
  • Formularz zgłoszeniowy do Lubuskiej – wypełnij, podpisz, zeskanuj i wyślij na adres: e-mail – Zielona Góra
  • Wzór umowy – do zapoznania z warunkami członkostwa. Nie wypełniaj jej, o terminie i sposobie podpisania umowy poinformujemy Cię po weryfikacji formularza zgłoszeniowego.
 
Masz pytania? Zadzwoń!
68 456 77 04 – Zielona Góra
 
*Lubuska Sieć Doradców Zawodowych zainicjowana jest jako działanie w ramach projektu pt. „Umiejętności tworzą możliwości” finansowanego w ramach inwestycji A 3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i pozostanie trwałym efektem realizacji projektu. Członkostwo w Sieci nie generuje zobowiązań wynikających ze statusu uczestnika projektu.
 

Załączniki

Zbiórka elektrośmieci

W imieniu pana Starosty Krzysztofa Romankiewicza zamieszczamy informację dotyczącą zbiórki elektrośmieci.
 

1 marca rusza kolejny nabór w programie samochodowym.

Szanowni Państwo,
 
PFRON wprowadza od 1 marca 2024 r. możliwości dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającymi się na stałe na wózku inwalidzkim.
Iinformacje o programie można znaleźć na Facebooku Oddziału, gdzie na bieżąco umieszcza wszystkie aktualne informacje:
 
 
Szczegóły programu są w linku poniżej:
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 234