Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Informacja oraz nowe wzory wniosków - dot. 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

29 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941). Zgodnie z nim
Zgodnie z nim od 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa wersja wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł) za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz nowa wersja załącznika do wniosku – Karty osoby przyjętej do zakwaterowania. Jest to związane z wydłużeniem okresu wsparcia dla Polaków udzielających bezpłatnej gościny uchodźcom wojennym w swoich domach z 60 do 120 dni. Ponadto nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców - bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.
Formularze wniosków wraz z załącznikiem (Kartą osoby przyjętej do zakwaterowania) można pobrać w Urzędzie Gminy Zabór oraz w wersji cyfrowej w załączniku poniżej.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją