Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Umowa na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Zabór”. podpisana!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 maja 2022 roku Gmina Zabór podpisała umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG sp. z o.o., reprezentowanym przez Pana Marcina Kwapiszewskiego na wykonanie zadania Rozbudowa drogi gminnej (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Zabór. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przy podpisaniu umowy uczestniczył Przedstawiciel Instytucji Wdrażającej - Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Michał Motowidełko. Z ramienia Gminy Zabór umowę podpisał Pan Robert Sidoruk Wójt Gminy Zabór oraz Pani Agnieszka Ziomek Skarbnik Gminy.
W ramach inwestycji zostanie poszerzona jezdnia wraz z nową nawierzchnią asfaltową oraz kanalizacją deszczową. Pojawią się szersze chodniki i zostanie wykonane nowe energooszczędne oświetlenie drogowe Led. Przy szkole zostanie wykonany parking oraz pętla dla autobusów dowożących dzieci do szkoły. Zostaną wprowadzone dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi a także pieszych, w szczególności dzieci w drodze do i ze szkoły. Inwestycja wpłynie również na poprawę estetyki w miejscowości.
Zgodnie z umową planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 12 października 2022 roku.