Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Zabór kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.
 
W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1530) dane zawarte w ankiecie są niezbędne do prawidłowego wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, które gmina jest zobowiązana osiągnąć.
 
Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie gminy Zabór w 2023 roku.
 
 
Ankietę wypełniają i składają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystający ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy  Zabór ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór albo przesłać jej skan na mail: e-mail do dnia 16.02.2024.
 
Dodatkowe Informacje można uzyskać w budynku Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15, pokój nr 24 lub  telefonicznie: 68 321 83 12
 
          
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją