News box

Raport z konsultacji społecznych nr 1 w gminie Zabór.

  • 11-05-2022
Wójt Gminy Zabór podaje do publicznej wiadomości Raport z konsultacji społecznych nr 1 w gminie Zabór z dnia 22.04.2022 r. przeprowadzonych w ramach przygotowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). Raport w załączniku poniżej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją