COVID-19

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

  • 26-08-2020
  • Autor: Iwona Adamiak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki