Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabór na 2024- 2026 rok.

Na podstawie § 6 Uchwały nr XXXI.206.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabór (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz.477) Wójt Gminy Zabór informuje, że w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2023 roku. do godz. 15.00 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabór na 2024- 2026 rok.

Załączniki