Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Spis telefonów

Wykaz telefonów kontaktowych

 
Wójt Gminy 
ROBERT SIDORUK
tel. 68 321 83 02
 
 
Zastępca Wójta
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami 
PIOTR KULIKOWSKI
tel. 68 321 83 16
 
 
Sekretarz Gminy 
DANUTA GŁUSZAK
tel. 68 321 83 03
 
 
Skarbnik Gminy 
AGNIESZKA ZIOMEK
tel. 68 321 83 10
 
 
 
Sekretariat
IWONA GAWLIK
tel 68 321 83 00
fax 68 321 83 01
 
 
 
 
Ewidencja ludności, dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy obywatelskie
ANNA MIERZWIAK
tel. 68 321 83 04
 
 
Biuro Rady Gminy i kadry
MIROSŁAWA MAROSZEK
tel. 68 321 83 04
 

Rolnictwo i Gospodarka Wodno-Ściekowa 
ROKSANA NIEWIADOMSKA
tel. 68 321 83 07
 
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa i Rozliczenia
ELŻBIETA GŁOWACKA
tel. 68 321 83 07
 
 
Infrastruktura techniczna i komunalna
GRZEGORZ CEHOLNIK
tel. 68 321 83 08
 
 
 
Referent ds. gospodarki nieruchomościami
MAJA BANIA
tel. 68 321 83 08
 
 

Gospodarka Odpadami
ALEKSANDRA DYBA
tel. 68 321 83 12
 
 
Sprawy Komunalne 
AGATA BICZEWSKA
tel. 68 321 83 12
 
 
 
Podatki i opłaty lokalne 
MIRELA SADOWSKA
tel. 68 321 83 11
 
 
Księgowość podatkowa
BEATA SKORODECKA
tel. 68 321 83 11
 
 
 
Kasa 
MAGDALENA SENYK-BRZOZOWSKA
PAULINA GOSPODAREK-SENYK
tel. 68 321 83 09
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Zabór 
DARIUSZ TARNAS
darek~@~droszkow~.~eu
 
 
 
Promocja, "PLOTOŁAMACZ", strona internetowa
IWONA ADAMIAK
tel. 68 321 83 00
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 
JOLANTA SALEWICZ-WOŹNIAK
tel. 68 321 83 15
 
 
Główny księgowy
ANNA ĆWIEK-GROCH
tel. 68 321 83 05
 
 
Pracownicy socjalni
AGNIESZKA FLEJTERSKA
KAMILA KOŹLIK
KAMILA KRZYŻANIAK
tel. 68 321 83 06


Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny,
AGNIESZKA WOLNICKA
tel. 68 321 83 05