Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

KLUB DZIECIĘCY W PRZYTOKU

 
NOWE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZYTOKU
 
Gmina Zabór po raz kolejny otrzymała dofinansowanie realizacji zadania polegającego na utworzeniu 15 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Zaborze – Oddział w Przytoku, w ramach  Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”. Nr umowy 5/KPO/2023 z dnia 11.08.2023 r.
Projekt współfinansowany ze środków  KPO oraz środków z budżetu państwa na finasowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w łącznej kwocie 610 507,52 zł . Środki własne ustalono na kwotę 51146,38 zł.
Celem projektu jest przystosowanie istniejących pomieszczeń byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok do nowej funkcji – klub dziecięcy z 15 miejscami, który zostanie włączony w struktury dotychczas funkcjonującego Klubu Dziecięcego w Zaborze, jako Oddział oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc przez okres 36 miesięcy.
W ramach zadania zostaną przebudowane pomieszczenia byłej sali wiejskiej w Przytoku przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego z salą do pobytu dziennego (sala zabaw) w tym z przeznaczeniem do spania, szatnia, pomieszczenia socjalno-biurowe, pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap, pomieszczenie WC dla dzieci, pomieszczenie kuchni, pomieszczenie WC + kotłownia, ciąg komunikacyjny. Efektem realizacji inwestycji będzie wykonanie robót budowlanych i wyposażenie klubiku w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci.
Realizacja inwestycji umożliwi wielu rodzinom zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3, a tym samym rodzicom podjęcie pracy zawodowej, i w konsekwencji polepszenie ich sytuacji materialnej.