Logo: Gminazabór

News box

Informacja o bezpłatnych przejazdach MZK oraz ulgach na przejazdy.

  • 08-08-2019
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
Pragniemy przypomnieć, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Gminy Zabór, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji MZK po terenie Miasta Zielona Góra (również z Droszkowa do Kisielina). Wystarczy aktualna legitymacja szkolna lub e-karta wyrobiona w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Bema 5 lub ul. Kupieckiej 65 w Zielonej Górze.
Z ulgowych biletów mogą korzystać:
- uczniowie dziennych szkół policealnych na podstawie ważnej e-karty lub na podstawie ważnej legitymacji;
- emeryci oraz małżonkowie, na których wypłacany jest dodatek rodzinny na podstawie ważnej e-karty lub na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;
- osoby do 70 roku życia, pobierające zasiłek stały w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny na podstawie ważnej e-karty lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;
- osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych na podstawie ważnej e-karty lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te organy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją