Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Zaświadczenia - "Czyste powietrze".

  • 09-11-2020
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
Jeśli chcą Państwo uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. należy złożyć żądanie wydania takiego zaświadczenia na dedykowanym formularzu wniosku - kliknij w link (pobierz wydruk).  Prosimy o wydrukowanie i dołącznie do wniosku klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych (RODO) - kliknij w link (pobierz wydruk). Wniosek można złożyć za pośrednictwem skrzynki ePuap (wniosek wówczas musi zostać podpisany elektronicznie) lub w formie papierowej. Z uwagi na aktualne obostrzenia, prosimy zapakować wniosek wraz z podpisaną klauzulą RODO w papierową kopertę z dopiskiem OPS Zabór Zaświadczenie "Czyste Powietrze" i wrzucić do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Zaborze. Przy wyliczeniu dochodu rodziny zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Czas na wydanie zaświadczenia wynosi siedem dni od dnia, w którym zostanie złożony prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją