Logo: Gminazabór

News box

Przypominajka

Przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne wskazane w Regulaminie, pochodzące z nieruchomości leżących na terenie gminy Zabór i objętych systemem zagospodarowania odpadami.
W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, elementy tapicerki, itp., itd.)
  • zmieszane odpady komunalne;
  • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną.   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją