Logo: Gminazabór

News box

Dyżur prawnika w Czarnej

"Coolturowa" wyprawa do Wrocławia

Spotkanie świąteczne Mieszkańców Sołectwa Milsko

  • 19-12-2017
  • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
  • drukuj
Sołtys wraz z Radą Sołecką mają zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców Sołectwa Milsko na spotkanie świąteczne, które odbędzie się
22 grudnia o godzinie 18.00 na sali wiejskiej. Planujemy wspólne kolędowanie, życzenia świąteczne i łamanie opłatkiem oraz słodki poczęstunek i napoje.
 

Zebranie Wiejskie w Milsku

  • 19-12-2017
  • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
  • drukuj
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Milsko na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się
20 grudnia 2017r o godz. 19.00 na sali wiejskiej w Milsku.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybranie i zatwierdzenie protokolanta i przewodniczącego Zebrania
3. Omówienie odpowiedzi na wniosek zbycia i zagospodarowania działki 55/3 w Milsku
4. Odnowienie warunków wynajmu sali
5. Wolne wnioski i informacje
6. Zakończenie Zebrania
 

Planowane posiedzenie Komisji ds. Finansów

Planowane posiedzenia Komisji

Jest szansa na Światłowód

Jesteśmy po pierwszych konsultacjach z firmą Orange w sprawie budowy sieci światłowodowej . Dla tych co jeszcze nie słyszeli o przystąpieniu Gminy Zabór do projektu pod nazwą „Lubuska Unia Światłowodowa” informujemy o możliwości skorzystania z szansy jaką daje nam operator. Światłowód oznacza dostęp do szybkiego Internetu na długie lata. Łącza oparte na tej technologii dają  nieograniczoną prędkość przesyłu sygnału internetowego, telewizyjnego i telefonicznego.  Światłowód będzie budowany przez Orange Polska przy współfinansowaniu ze środków z Uni Europejskiej . Inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt operatora ,  o ile mieszkańcy –poprzez złożenie deklaracji –potwierdzą zainteresowanie skorzystania z usług. Liczymy na wsparcie przy ich wypełnianiu.  Nasza Gmina ma szanse wkroczyć do cyfrowej czołówki. Wójt Gminy Zabór dołoży starań, aby objąć inwestycją jak największą liczbę mieszkańców. Pozostałe informacje dotyczące projektu będą przekazywane Państwu na bieżąco, jak tylko Firma Orange Polska S.A.  dookreśli szczegóły. Deklaracje można pobrać w lokalnych sklepach gminy Zabór, w  sekretariacie urzędu Gminy lub na naszej stronie internetowej:
 
 

Konsultacje społeczne

W związku ze zgłoszeniem oferty budowy fermy trzody chlewnej na terenie Gminy Zabór przez firmę zewnętrzną, Wójt Gminy Zabór zarządza konsultacje społeczne dla mieszkańców Dąbrowy, Czarnej, Zaboru i Proczek oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2017r. (Środa) o godzinie 17.00 w Sali Wiejskiej w Zaborze przy ul. Lipowej 15. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu oraz procesie konsultacji.
 

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze poszukuję pracownika na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY
Wymiar etatu: 1/1 ETATU
Praca od: 02.01.2018r.
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum zawodowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika gospodarczego
b. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub posiadanie zainteresowania,
-umiejętności pielęgnacji zieleni, techniczne, remontowo-budowlane i elektryczne,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- mile widziane dodatkowe uprawnienia (np. uprawnienia elektryczne),
- wysoka kultura osobista,
- sumienność i punktualność.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie prac naprawczo - remontowych na terenie szkoły i w budynku szkoły,
b) dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),
c) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego,
d) współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
e) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
V. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
b) Curriculum Vitae, z dopiskiem " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)" ,
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
22.12.2017r. do godz. 12.00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  ul. Witosa 30 66-003 Zabór, emailem na adres: spzabor1~@~wp~.~pl lub złożyć osobiści w sekretariacie szkoły.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
 

Zakończenie projektu EKO-Miłośnicy