Logo: Gminazabór

News box

XIX Lubuskie Święto Plonów – Cybinka

  • 04-09-2017
  • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
  • drukuj
XIX Lubuskie Święto Plonów – Cybinka
W dniu 3 września 2017r. w Cybince na Stadionie Miejskim odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto mszą dziękczynną w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince. Po mszy wyruszył korowód dożynkowy w stronę stadionu miejskiego. Przedstawiciele władz a także wszyscy zaproszeni goście wspólnie świętowali pod sceną. Nie zabrakło stoisk handlowych, promocyjnych,
z rękodziełem czy lokalnymi smacznymi potrawami. Zgodnie z dożynkową tradycją odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieniec z Gminy Zabór autorstwa Sylwii Gromackiej – Staśko zajął I miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy XIX Lubuskiego Święta Plonów” w kategorii wieńców współczesnych.
Fotorelacja
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zebranie wiejskie w Czarnej

Na podstawie §12 ust.4 Statutu Sołectwa Czarna, zwołuje zebranie Wiejskie w celu podziału funduszu Sołectwa Czarna na rok 2018. Zebranie odbędzie się 21.09.2018 o godz. 18 w świetlicy Wiejskiej w Czarnej.
 
 Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Zatwierdzenie przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2018
  5. Wolne wnioski i informacje
Wielkość Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czarna na rok 2018 wynosi 12199,26 zł.Wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać u Sołtysa w terminie do 11 Września 2017r. Wniosek z propozycją podziału funduszu sołeckiego powinie zawierać : nazwę wnioskodawcy, przedsięwzięcie, szacowane koszty oraz uzasadnienie.

Projekt „PRZYGODA Z FILMEM”

Grupa nieformalna z Droszkowa oraz Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa serdecznie  zapraszają młodzież z terenu Gminy Zabór zainteresowaną warsztatami filmowymi w każdą sobotę o godzinie 16:00 do pracowni artystycznej p.Sylwii Gromackiej-Staśko w Droszkowie, ul. Źródlana 17. Zajęcia są bezpłatne i potrwają do 15 października 2017 r., będą się odbywać w ramach projektu pod nazwą „PRZYGODA  Z FILMEM” zleconego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają proces tworzenia filmu, nauczą się kadrowania, właściwych ujęć scen, a także pracy z dźwiękiem i światłem. Efektem końcowym będzie wspólnie opracowany, nakręcony i zmontowany film dotyczący historii Pałacu w Zaborze, jego obecnego stanu oraz przewidzianych zamierzeń w zakresie rewitalizacji. Projekt jest otwarty i każda chętna osoba może być współtwórcą filmu.  Zapewniony poczęstunek .Projekt  współfinansowany ze środków  Województwa Lubuskiego.

Zebranie wiejskie w Zaborze

W dniu 20.09.2017 r o godz. 18.00 w sali sołectwa Zabór odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Zaboru i Proczek.
 
Proponowany porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2. Zapoznanie zgromadzonych z porządkiem zebrania.
3. Wybór i zatwierdzenie prowadzącego i protokolanta zebrania.
4.Przesuniecie środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.
5. uchwalenie funduszu sołeckiego na 2017 rok
5. Wolne wnioski oraz dyskusji.
 
 
 
 
Fundusz sołectwa Zabór w 2018 roku wynosi 34,954,90 zł. Wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego, należy składać u sołtysa w formie papierowej lub na e-mail.
 
Wniosek powinien zawierać opis zadania , jego szacunkowy koszt i krótkie uzasadnienie , czytelny podpis wnioskodawcy. Termin złożenia wniosku do 18.09.2017 r

Ognisko integracyjne dla uczestników projektu „Młodzi dla Gminy Zabór”

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej   organizuje  1 września 2017 r. o godz. 17.00 na boisku wiejskim w Czarnej OGNISKO INTEGRACYJNE dla uczestników projektu „Młodzi dla Gminy Zabór”. Projekt realizowany w ramach „Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”. Podczas ogniska odbędzie się omówienie projektu  i przedstawienie harmonogramu. Będą gry i zabawy integracyjne, słodki poczęstunek i pieczenie kiełbasek. Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami, zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów.
 
Zaproszona jest   młodzież z terenu całej gminy Zabór.
 
 
Projekt  współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego, środków finansowych własnych Stowarzyszenia Miłośników Czarnej oraz wkładu pracy społecznej zarządu SMC.
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu
Justyna Zakrzewska-Woźniak, tel. 600 670 939
 

Projekt „Miłośnicy zwierząt – TO MY!''

29 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Miłośników Czarnej  zrealizowało projekt „Miłośnicy zwierząt – TO MY!, podczas którego dzieci i młodzież odwiedziły Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Zainteresowanie wyjazdem było tak duże, iż Zarząd Organizacji podjął decyzję o wynajęciu dwóch autokarów. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas wyjazdu czuwali rodzice, opiekunowie zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Czarnej,którym składam serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu. Projekt „Miłośnicy zwierząt – TO MY!” sfinansowano ze środków Urzędu Gminy w Zaborze, Stowarzyszenia Miłośników Czarnej oraz Funduszów Sołeckich Czarnej, Droszkowa, Dąbrowy, Łazu, Milska i Zaboru, jak również dzięki pracy społecznej członków oraz zarządu Stowarzyszenia Miłośników Czarnej.
 
 
  W wyprawie uczestniczyło:
  - 16 osób z Czarnej,
  - 11 osób z Dąbrowy,
  - 17 osób z Droszkowa,
  - 17 osób z Łazu,
  - 18 osób z Milska,
  - 24 osoby z Zaboru (w tym 2 z Mielna).
 
    Razem 103 uczestników!!!!
 
 
 

Dożynki Powiatowo- Gminne w Świdnicy

W sobotę Gmina Zabór po raz kolejny wzięła udział w dożynkach, tym  razem były to Dożynki Powiatowo-Gminne w Świdnicy. Uroczystość rozpoczęto mszą dziękczynną w zabytkowym kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Świdnicy.  Po mszy wyruszył tradycyjny korowód dożynkowy  w stronę parku na rozpoczęcie ceremoniału. Przedstawiciele  władz i wszyscy zaproszeni goście wspólnie świętowali pod sceną . Nie zabrakło stoisk handlowych, promocyjnych, z rękodziełem oraz smacznymi potrawami. Na najmłodszych czekały  konkursy, zabawa oraz smaczne lody.
Zgodnie z dożynkową tradycją odbył się konkurs  na najpiękniejszy wieniec.  Bezkonkurencyjny okazał się wieniec  z Gminy  Zabór autorstwa Sylwii Gromackiej Staśko. Zajął I miejsce w konkursie na ‘’Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Zielonogórskiego” w kategorii wieńców współczesnych . Tym samym zakwalifikował się do kolejnego etapu. Zwycięska kompozycja pojedzie na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się 2 września do Cybince.
Jedną z ciekawych atrakcji był turniej Gmin Powiatu Zielonogórskiego. W niecodziennej rywalizacji gminy Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Trzebiechów i Zabór zmierzyły się w kilku  konkurencjach . Drużyna gospodarzy okazała się najlepsza i  w ten sposób Gmina Świdnica zajęła I miejsce. Tuż za nimi na podium stanęła drużyna z Gminy Zabór na czele z Wójtem i zajęła II miejsce.
 
 
 

Zebranie Wiejskie w Łazie

Na podstawie §12 ust.4 Statutu Sołectwa Łaz, zwołuję Zebranie Wiejskie w celu podziału Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łaz ma rok 2018. Zebranie odbędzie się 18 września 2017 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Łazie.
 
           Porządek obrad:
 
            1.Otwarcie zebrania.
            2.Przedstawienie porządku zebrania.
            3.Zatwierdzenie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
            4.Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2018
            5.Wolne wnioski i informacje
 
 
Wielkość Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łaz na rok 2018 wynosi  20 378,71 zł.
Wnioski  w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać u Sołtysa w terminie do 11 września 2017r.
Wniosek z propozycją podziału funduszu sołeckiego powinien zawierać :nazwę wnioskodawcy, przedsięwzięcie, szacowane koszty oraz uzasadnienie.

UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Od września do grudnia 2017 roku kontynuowana będzie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych będących pozostałością po segregacji, tzw. zmieszanych dla mieszkańców, którzy prowadzą selektywną gospodarkę odpadami. Odpady te odbierane będą z częstotliwością ok. 2-tygodniową. Ponadto jeszcze we wrześniu odbiór odpadów biodegradowalnych nastąpi 2 razy w miesiącu. Zgodnie z podpisaną przez gminę umową zachowana zostanie dotychczasowa częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów dla gospodarstw domowych segregujących odpady oraz odbiór odpadów zmieszanych dla gospodarstw domowych, które nie segregują odpadów. Nowe harmonogramy odbioru odpadów zostaną dostarczone do końca sierpnia b.r. tym mieszkańcom, których zmiany dotyczą. Można je również pobrać ze strony internetowej www.gminazabor.pl, ponadto dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Zaborze.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi harmonogramami odbioru odpadów.
 
 

Dożynki Gminne Droszków 2017-fotorelacja

W sobotę, 19 sierpnia, w Droszkowie od rana trwały gorączkowe przygotowania. Tego dnia, miejscowość była w centrum uwagi mieszkańców całej gminy. Czas Dożynek to wielkie święto nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców wsi i ich gości. W programie przewidziano wiele atrakcji. Rozpoczęto od uroczystej Mszy św. i przejścia korowodu wraz z wieńcem i stroikami przygotowanymi przez poszczególne wsie. Po uroczystym otwarciu i rozdaniu chleba rozpoczęto występy zespołów ludowych. Odwiedzający mogli również spróbować regionalnej kuchni. Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik zorganizowany przez Lubuską Izbę Rolniczą, na którym można było spróbować potraw z wieprzowiny. Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których przygotowano wiele atrakcji, takich jak dmuchany zamek, konkursy i zabawy z animatorami. Ważnym elementem  imprezy był turniej wsi. Drużyny rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych takich jak: rzut beretem na grabie, przenoszenie wacików na nosie, przenoszenie wody gąbką. Test znajomości nasion cieszył się największym powodzeniem. Spośród wszystkich sołectw, bezkonkurencyjny był Droszków. Otrzymali najwięcej punktów w konkursie za najładniejszy stroik, najsmaczniejszą potrawę i najpiękniejsze stoisko. Całość uwieńczyła zabawa taneczna z muzyką na żywo. Wszystkim Sołectwom gratulujemy nagród i wyróżnień, a także zachęcamy do licznego udziału w Dożynkach za rok .