Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

                           
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 
 
W dniu 24 maja 2023 r. odbyła się pierwsza rada budowy związana z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków w gminie Zabór - ETAP I” w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót oraz włodarzy Gminy Zabór omówione zostały kolejno czynności związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz wytyczne dotyczące realizacji robót budowalnych. Ustalono także zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 
Zakres inwestycji obejmuje:
  1. Prace projektowe: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni;
  2. Roboty budowlane: budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.
 
Łączna wartość inwestycji: 5 189 985,00
Termin zakończenia: grudzień 2024 r.
 
Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
 
Należy nadmienić, że jest to bardzo ważna, pierwsza, przełomowa i długo wyczekiwana inwestycja skierowana na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Droszków w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.