Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

DYSTRYBUCJA WĘGLA

DYSTRYBUCJA WĘGLA OD 1 STYCZNIA 2023 DO 30 KWIETNIA 2023

Gmina Zabór przystępuje do dystrybucji węgla wśród mieszkańców. Opał będzie sprzedawany w cenie preferencyjnej 2 000,00 zł brutto za tonę w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023.
Najważniejsze informacje dotyczące dystrybucji węgla przez samorząd:
-węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, które jest uprawnione do dodatku węglowego.
-zakup węgla odbywa się na podstawie wniosku;
- wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Zabór (na parterze budynku lub w sekretariacie na I piętrze pokój nr 11) lub ze strony internetowej gminy https://www.gminazabor.pl/PL/3194/DYSTRYBUCJA_WEGLA/
- wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,    66 - 003 Zabór
- w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej EPUAP wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
-  wnioski złożone za pomocą poczty e-mail  z dołączonymi  skanami podpisanymi odręcznie pozostaną bez rozpoznania.
- osoby uprawnione mogą składać wnioski najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.
 -po pozytywnej weryfikacji wniosku – należy  oczekiwać na informację telefoniczną lub mailową z  urzędu gminy o konieczności dokonania wpłaty na konto bankowe gminy
- po uiszczeniu opłaty za opał  – z wnioskodawcą skontaktuje się firma świadcząca usługę dystrybucji paliwa stałego Runo Marek Kręcisz, ul. Zawada - Kożuchowska 35, 66-001 Zielona Góra, w celu ustalenia terminu dostawy, (paliwo będzie można odebrać z punktu dystrybucji również własnym transportem),-- cena węgla w wysokości  2 000,00 tys. zł. brutto za tonę (nie obejmuje kosztów dostawy);
    opał będzie można nabyć w ilości:
 • osoby, które złożyły wniosek na zakup paliwa stałego w roku 2022 r.  - łącznie 3 t (suma  ilości węgla  zakupionego na wniosek złożony roku 2022 oraz  wniosek w roku 2023 nie może przekroczyć 3 ton);
 • osoby, które nie złożyły wniosku w 2022 roku – 3 t;
 
    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 3218300, 68 3218308, 68 3218307.
 
 

DYSTRYBUCJA WĘGLA W GMINIE ZABÓR

Gmina Zabór przystępuje do dystrybucji węgla wśród mieszkańców. Opał będzie sprzedawany w cenie preferencyjnej 2 000,00 zł brutto za tonę.
Najważniejsze informacje dotyczące dystrybucji węgla przez samorząd:
 1. węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, które jest uprawnione do dodatku węglowego;
 2. zakup węgla odbywa się na podstawie wniosku; wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Zabór (na parterze budynku lub w sekretariacie na I piętrze pokój nr 11) lub ze strony internetowej gminy https://www.gminazabor.pl/PL/3194/DYSTRYBUCJA_WEGLA/
 1. wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,    66 - 003 Zabór
 2. w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej EPUAP wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 3. wnioski złożone za pomocą poczty e-mail  z dołączonymi  skanami podpisanymi odręcznie pozostaną bez rozpoznania.
 4. po pozytywnej weryfikacji wniosku – należy  oczekiwać na informację telefoniczną lub SMS-ową z  urzędu gminy o konieczności dokonania wpłaty na konto bankowe gminy
 5. po uiszczeniu opłaty za opał  – z wnioskodawcą skontaktuje się firma świadcząca usługę dystrybucji paliwa stałego Runo Marek Kręcisz, ul. Zawada - Kożuchowska 35, 66-001 Zielona Góra, w celu ustalenia terminu dostawy, (paliwo będzie można odebrać z punktu dystrybucji również własnym transportem),
 6. cena węgla w wysokości  2 000,00 tys. zł. brutto za tonę (nie obejmuje kosztów dostawy);
 7. opał będzie można nabyć w dwóch transzach:
 • do końca 2022 roku -1,5 tony,
 • od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku – 1,5 tony,
 • na każdą z transz należy złożyć odrębny wniosek;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 3218300, 68 3218308, 68 3218307.
Załączniki:
 1. wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego